aghasi
01 آبان 1401 - 14:34

اجرای پروژه بهبود فرایند نظام جامع مالی از تدوین برنامه تا پرداخت

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران از اجرای پروژه بهبود فرایند نظام جامع مالی از تدوین برنامه تا پرداخت برای اولین بار در شهرداری تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی الفت پور در خصوص نظام جامع مالی شهرداری تهران از تدوین برنامه تا پرداخت گفت: این مرکز برای اولین بار در شهرداری تهران پروژه بهبود فرایند نظام جامع مالی از تدوین برنامه تا پرداخت را در دستور کار خود قرار داده است. خبرگزاری مهروی افزود: در این راستا تاکنون به منظور شناسایی، مدل سازی و بهبود فرایندهای اولویت دار، سلسله جلسات متعددی با ذی نفعان این پروژه اعم از معاونت‌های تخصصی، ادارات کل، سازمان‌ها و مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران برگزار شده است. ذیگانهرئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران در خصوص اقدامات انجام شده در این زمینه عنوان کرد: تاکنون یکپارچگی سامانه‌ها مانند سامانه جامع مالی، اصلاح سامانه تدوین و اجرای بودجه، اصلاح سامانه جامع معاملات، اصلاح سامانه بها تمام شده و طراحی سامانه صورت وضعیت، اصلاح فرآیندها، حذف فرم‌های فیزیکی، افزودن امضا الکترونیکی، ایجاد شفافیت در هزینه کرد پروژه‌های شهرداری تهران، استانداردسازی اقلام آماری شهرداری تهران انجام شده و در حال تکمیل است. گفتنی ست؛ استقرار کامل نظام جامع مالی، با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران برنامه‌ریزی و در حال اجرا ست.
منبع: مهر
شناسه خبر: 797777