aghasi
07 آذر 1401 - 15:52

گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران ارائه خواهد شد

سخنگوی شورای شهر تهران از ارائه گزارش توسط خزانه دار شورا در خصوص حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران منتهی به ۳۰ مهرماه سال جاری در جلسه یکصد و دهم شورا خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی با اشاره به برگزاری صد و دهمین جلسه از ششمین دوره شورای شهر تهران در روز سه شنبه هشتم آذر ماه ۱۴۰۱ از ارائه گزارش توسط خزانه دار شورا در خصوص حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران منتهی به ۳۰ مهرماه سال جاری در جلسه یکصد و دهم شورا خبر داد و گفت: در این جلسه نطق پیش از دستور ناصر امانی عضو شورا در خصوص محله علی آباد شمالی و نازی آباد شرقی واقع در منطقه ۱۶ شهرداری تهران را بررسی خواهیم کرد. خبرگزاری مهرسخنگوی شورای شهر تهران در ادامه افزود: در این جلسه یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران جهت عضویت در کار گروه راهبری بانک زمین در منطقه ۲۲ انتخاب خواهد شد. وی در پایان گفت: در این جلسه تعداد ۱۵ پرونده پلاک ثبتی جهت بررسی از حیث باغ و غیر باغ بودن تعیین تکلیف خواهند شد. ثبتی
منبع: مهر
شناسه خبر: 886646