aghasi
20 مرداد 1401 - 12:07

کسب رتبه سوم منطقه ۱۱ در اجرای آرای ماده ۱۰۰

شهردار منطقه ۱۱ تهران از کسب رتبه سوم اجرای آرای ماده صد و برخورد با تخلفات ساختمانی بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران طی سه ماه نخست سال جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسوی ضمن اعلام خبر کسب موفقیت منطقه ۱۱ به عنوان رتبه سوم شهر تهران در اجرای آرای ماده صد گفت: موضوع برخورد با تخلفات ساختمانی و اجرای آرا ماده ۱۰۰ از جمله دغدغه‌های مهم منطقه ۱۱ در مدیریت شهری است که با پیگیری‌های انجام شده و رصد دقیق پرونده‌های موجود در معاونت شهرسازی و معماری، این منطقه موفق به اجرای ۵۰ رأی در ۳ ماه نخست سال جاری شده است؛ که ۸ درصد سهم این منطقه را در بر می‌گیرد. خبرگزاری مهروی افزود: طبق اعلام گزارش عملکرد اجرای آرای ماده ۱۰۰ در مناطق شهرداری تهران و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران طی سه ماه اول سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ رأی از تخلفات ساختمانی در منطقه ۱۱ اجرایی شده است که بر همین اساس این منطقه به عنوان رتبه سوم مناطق ۲۲ گانه در اجرای ماده صد و برخورد با متخلفین ساختمانی معرفی شده است. گانهشهردار منطقه ۱۱ در پایان همچنین ضمن اشاره به میانگین اجرای آرای ماده ۱۰۰ بر اساس محاسبه نواحی چهارگانه گفت: منطقه ۱۱ با میانگین اجرای رأی بر مبنای ۱۲.۵ موفق به کسب رتبه نخست مناطق ۲۲ گانه در مقیاس نواحی شده است. گانه
منبع: مهر
شناسه خبر: 564800